கும்பாரன் குரல்


கும்மார ஸெத்த '

அதாவது கும்பாரன் குரல்.
இது ஒரு புதிய மலையாள மாத இதழ்.
மலையாளத்தில்
கும்மார ஸத்தெ '
என்ற சொற்றொடர் கிடையாது. '

இது கும்பார மொழிப் பத்திரிகை.
கும்பார மொழி ?

கேரளத்தில் நிலாம்பூர் பிரதேசத்தில் கிட்டத்தட்ட பத்தாயிரம் பேர் கொண்ட ஒரு சிறிய இனக்குழுவால் பேசப்படும் மொழி. இவர்கள் எல்லோரும் எத்தனையோ தலைமுறைகளுக்கு முன் ஆந்திராவிலிருந்து, தமிழகம் வழியாகக் கேரளம் போய்ச் சேர்ந்தவர்கள். தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம், மலையாளம் என்று கலந்து சேர்ந்த மொழிதான் கும்பார மொழி. இதற்கு வரிவடிவம் கிடையாது என்பதால், கும்பார இனத்தவர்கள் தங்களுக்குப் பழக்கமான மலையாள வரிவடிவத்தைப் பயன்படுத்துகிறார்கள்.

கும்பாரர்,

குலாலர் (மண்கல வினைஞர்கள்)

இனம் என்கிறது மாத்ருபூமி செய்தி.
தொழில் அடிப்படையில் ஒன்று சேர்ந்த ஓர் இனக்குழு

தனியாக ஒரு மொழியை

உருவாக்கிப் பயன்படுத்துகிறது என்பது எவ்வளவு தூரம் சரியானது என்று சமூகவியலாளர்கள் தான் சொல்லவேண்டும்.

No comments: